• Huidige Open een wooncoop-spaarplan
 • Gegevens cooperant (de ontvanger)

Open een wooncoop-spaarplan

Hiermee bouwt de begunstigde een mooi aandelenkapitaal op, én help je wooncoop om zijn missie stevig in de wereld te zetten. Hartelijk dank hiervoor 

Investeer in dit project

Via dit formulier teken je in op aandelen van wooncoop. Jouw investering zal aangewend worden om dit project te financieren.

wooncoop beoogt een rendement van 2% per jaar via een combinatie van dividend en waarde-aangroei van het aandeel. In de huidige startfase van wooncoop zal het rendement mogelijks lager zijn.

INVESTEER IN HET NIEUWE GMF KANTOOR

Via dit formulier teken je in op aandelen van wooncoop cv om zo het het nieuwe kantoor van het Gents Milieufront mogelijk te maken. Dit kantoor werd aangekocht door wooncoop en wordt binnekort verbouwd volgens de wensen van GMF. GMF zal dit kantoor "bewonen" als wooncoop-coöperant.

We mikken op een zo laag mogelijke huur voor GMF. Daarom zijn de aandelen waarop je via deze weg intekent zonder rendement.

Investeer in dit project

Via dit formulier teken je in op aandelen van wooncoop. Jouw investering wordt aangewend om dit project te financieren.

Dit project is een sodiariteitsproject. Om een zo laag mogelijke huur mogelijk te maken zijn de aandelen waarop je via deze weg intekent zonder rendement en hou je deze aandelen minstens vijf jaar onder deze vorm.

INVESTEER IN WOONCOOP VOOR DE WOONGENOTEN

Via dit formulier teken je in op aandelen van wooncoop cv om zo projecten van de De Woongenoten te financieren.


De Woongenoten is een solidariteitsproject waarin woningen - bij voorkeur in de zuidrand van Antwerpen - worden aangekocht om te verhuren aan kwetsbare huurders. Omdat goed wonen een mensenrecht is!

We willen een zo laag mogelijke huurprijs. Om dat duurzaam mogelijk te maken zijn deze aandelen zonder rendement en hou je je aandelen minstens vijf jaar onder deze vorm.

Investeer in dit project

Via dit formulier teken je in op aandelen van wooncoop. Jouw investering wordt aangewend om dit project te financieren.

Dit project is een sodiariteitsproject. Om een zo laag mogelijke huur mogelijk te maken zijn de aandelen waarop je via deze weg intekent zonder rendement en hou je deze aandelen minstens tien jaar onder deze vorm.


Als je coöperant bent van wooncoop dan...

 • zet je coöperatief wonen op de kaart,
 • bouw je mee aan een eerlijk, zeker en flexibel wonen,
 • bouw je mee aan prettig, zorgeloos wonen in een stedelijke omgeving,
 • onderschrijf je onze visie en ga je akkoord met onze statuten,
 • heb je inspraak via je stem in de algemene vergadering.


Praktische informatie

 • Elk aandeel kost € 250 en staat op naam. Er zijn geen in- en uitstapkosten.
 • Aandelen voor een solidariteitsproject zijn zonder rendement.
 • De aankoop gaat in van zodra het bedrag gestort is op de rekening van wooncoop en na goedkeuring door het Bestuursorgaan.
 • Na je inschrijving in het aandelenregister wordt een aandeelhoudersbewijs verzonden naar je e-mailadres.
 • Je kan vrij uittreden mits akkoord van het Bestuursorgaan. Aandelen voor een solidariteitsprojecten blijven minstens vijf jaar rendementsvrij behouden .
 • Je aansprakelijkheid is beperkt tot je inbreng.
 • Je wordt per e-mail uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering van wooncoop.
 • Elke coöperant heeft één stem op de algemene vergadering, ongeacht het aantal aandelen.
 • Deze aanbieding is gepubliceerd op de website van de Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten (link).
 • Niettegenstaande de voorzichtige investeringspolitiek van wooncoop is een investering in onze coöperatie niet vrij van risico. 
 • Er zal tussen 30/10/2020 en 30/10/2021 niet meer dan € 5.000.000 worden opgehaald via uitgifte van aandelen
 • wooncoop is als coöperatie erkend door de Nationale Raad voor Coöperatie en is lid van coopkracht, het netwerk voor coöperaties in Vlaanderen.
 • Het aankopen van een aandeel van wooncoop geeft op zich geen recht om te wonen bij wooncoop. Woonrecht wordt vastgelegd in specifieke overeenkomsten.

Gegevens van de schenker

Aan wie wil je aandelen schenken?
Keuze
shareholder_number

Aandeelhoudersnummer vergeten? Dit staat vermeld op je uittreksel uit het aandeelhoudersregister dat je via deze link kan opvragen.

Type Aandeelhouder