• Huidige Jouw investering
  • Contactgegevens
  • Contactgegevens partner
  • Rekening

WELKOM

Met dit formulier teken je in op een investering in wooncoop via een achtergestelde lening.

Meer info over dit aanbod vind je op onze website.

Deze aanbieding is gedocumenteerd in een informatienota die gepubliceerd is op onze website en op de website van de Autoriteit voor de Financiële Diensten en Markten.
 

Eigenschappen van de om te zetten lening

BEDRAG


LOOPTIJD EN INTRESTVOET

Je tekent in op een achtergestelde lening met volgende eigenschappen:
Lening voorwaarden
Je tekent in op een achtergestelde met volgende eigenschappen:


SELECTIE VAN PROJECT (OPTIONEEL)

wooncoop zal je investering optimaal trachten te benutten en bij voorkeur voor het door jou geselecteerde woonproject. Indien bijvoorbeeld het project (nog) geen financieringsnood heeft of onverhoopt niet doorgaat kan wooncoop je investering voor een ander project benutten.
Kruis dit aan indien u eerder een investeringsbelofte aan wooncoop deed en indien u deze belofte nu (gedeeltelijk) wenst in te lossen via deze intekening op aandelen.